,
----                  

  3 ()  ""  !

 
 
 
 OFF  . .. , 28 2021 16:00
 


    !  13.04.2011     :
- : , 2,  , , -LS, , , , , 2, ()-LS, , ..
- : , -LS, , , , , -LS, -FRLS, , -LS, -LS, 1, 3 ..
- - : , , 2, , 2, , ,  , , ..
     : , , , , , , -LS, -, -, -FRLS ..
     : , , , , , , , , , , , , -274, ..
     : , , -LS ..
     : -1, -2, -3, -4; , , , .
    - , , .
     ( FTP, UTP,  RG).  

(846) 340-25-25
E-mail kts.kabel@mail.ru

 

: 
  . .. .    . .
 


" ". 20042021

357500 , . , 16, 2 .: (961)485-11-55, (928)348-08-05